Tư vấn chọn kích thước lỗ ban cho cửa cổng

Khi thiết kế cổng ngoài việc quan tâm đến chất liệu, kiểu dáng thì kích thước lỗ ban của của cổng cũng được các chủ đầu tư chú ý rất nhiều. Bởi kích thước cửa cổng không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng, tính thẩm mỹ mà còn tác động vô cùng lớn đến Phong Thủy của toàn bộ ngôi nhà. 

1. Kích thước lỗ ban cửa cổng với hệ cửa 1 cánh

Cửa cổng với 1 cánh mở quay là loại của phổ biến và hay gặp nhất hiện nay. Với loại cửa cổng 1 cánh này thì kích thước đẹp nhất đó chính là chiều rộng x chiều cao = 81 x 212 (cm)

Trong đó:

 • Chiều rộng = 81 (cm) với khoảng xê dịch cho phép là 80.5 (cm) cho đến 81.8 (cm)
 • Chiều cao = 212 (cm) với khoảng xê dịch cho phép là 210.8 (cm) cho đến 214.2 (cm)
 • * Với khuôn cửa dày 4.5 (cm) kích thước lỗ ban cửa cổng cụ thể sẽ là:
 • Chiều rộng = 81 (cm) + 4.5 (cm) bên trái + 4.5 (cm) bên phải = 90 (cm)
 • Chiều cao = 212 (cm) + 4.5 (cm) bên trên = 216.5 (cm)
 • * Với khuôn cửa dày 6 (cm) kích thước lỗ ban cửa cổng cụ thể sẽ là:

 • Chiều rộng = 81 (cm) + 6 (cm) bên trái + 6 (cm) bên phải = 93 (cm)
 • Chiều cao = 212 (cm) + 6 (cm) bên trên = 218 (cm)
 • Kích thước 81 x 212 (cm) đều phù hợp với 2 loại  thước lỗ ban đó chính là 42.9 và 39 (cm). Nhưng khi ứng vào mỗi thước thì chúng sẽ rơi vào các cung khác nhau nhưng khoảng xê dịch là không  lớn.

 • .

 •  Một số trường hợp đặc biệt khi lựa chọn kích thước lỗ ban cửa cổng cho hệ thống cửa 1 cánh

 • – Trường hợp chủ đầu tư yêu cầu cửa cổng nhỏ hơn 81 (cm) thì bạn có thể sử dụng kích thước lỗ ban cửa cổng là 69 (cm) (chưa tính khuôn). Tuy kích thước này không đẹp khi xem trên thước lỗ ban 52 (cm) nhưng lại đẹp trên thước lỗ ban 42.9 và 30 (cm).

  – Trường hợp chủ đầu tư yêu cầu cửa cổng lớn hơn 81 (cm) thì bạn có thể sử dụng kích thước lỗ ban cửa cổng là 106 (cm) với khoảng xê dịch cho phép trong khoảng 105.5 (cm) cho đến 109 (cm) (chưa tính khuôn).

  – Trong trường hợp chiều cao cửa thấp hơn 212 (cm) thì bạn có thể sử dụng kích thước lỗ ban cửa cổng là 198 (cm) (chưa tính khuôn) với khoảng xê dịch cho phép trong khoảng 191.5 (cm) cho đến 198 (cm). Tuy kích thước này không đẹp khi xem trên thước lỗ ban 52 (cm) nhưng lại đẹp trên thước lỗ ban 42.9 và 30 (cm).

  – Trong trường hợp chiều cao của cao hơn 212 (cm) thì bạn có thể sử dụng kích thước lỗ ban cửa cổng là 215 (cm) cho đến 218 (cm) (tuy không đẹp trên thước lỗ ban 52cm nhưng lại đẹp trên thước lỗ ban 42.9 và 30cm) hoặc từ 231 (cm) cho đến 237.5 (cm) ( đẹp với cả 2 loại thước lỗ ban đang được sử dụng phổ biến).

 • 2. Kích thước lỗ ban cửa cổng với hệ cửa 2 cánh lệch nhau (1 cánh to, 1 cánh bé)

  Kích thước Phong Thủy phổ biến theo thước lỗ ban của hệ cửa 2 cánh lệch nhau này là chiều rộng x chiều cao = 109 x 212 (cm) với khoảng xê dịch cho bề rộng là 105.5 cho đến 109 (cm). Kích thước bề rộng chia 2 cánh tương ứng sẽ là 69 (cm) + 40 (cm). Hoặc chiều rộng x chiều cao = 126 x 212 (cm) với khoảng xê dịch cho bề rộng là 125 cho đến 128.5 (cm). Kích thước bề rộng chia 2 cánh tương ứng sẽ là 81 (cm) + 45 (cm).

  * Với khuôn cửa dày 4.5 cm kích thước cụ thể sẽ là:

 • Chiều rộng = 109 (cm) + 4.5 (cm) bên trái + 4.5 (cm) bên phải = 118 (cm)
 • Hoặc Chiều rộng = 126 (cm) + 4.5 (cm) bên trái + 4.5 (cm) bên phải = 135 (cm)
 • Chiều cao = 212 (cm) + 4.5 (cm) bên trên = 216.5 (cm)
 • * Với khuôn cửa dày 6 cm kích thước cụ thể sẽ là:

 • Chiều rộng = 109 (cm) + 6 (cm) bên trái + 6 (cm) bên phải = 121 (cm)
 • Hoặc Chiều rộng = 126 (cm) + 6 (cm) bên trái + 6 (cm) bên phải = 138 (cm)
 • Chiều cao = 212 (cm) + 6 (cm) bên trên = 218 (cm)
 • 3. Kích thước lỗ ban cửa cổng dành cho hệ cửa 2 cánh cân bằng

  Kích thước phong thủy phổ biến cho hệ cửa 2 cánh cân bằng này sẽ là chiều rộng x chiều cao = 109 x 212 hoặc 126 x 212 hoặc 153 x 212 hoặc 176 x 212 (cm).

 • Kích thước thông thường:
   
  – Chiều rộng x chiều cao là: 126cm x 212cm,  mỗi cánh là: 63cm. Chiều rộng từ tường đến tường kích thước là 135cm, kích thước từ sàn lên mép trên trường là 216.5cm (ứng với khuôn dày 4.5cm).
   
  –  Chiều rộng x chiều cao là: 133cm x 212cm, (Sai số cho phép chiều rộng là: 132.8cm – 133.8cm), mỗi cánh là 66.5cm. Chiều rộng từ tường đến tường kích thước là 142cm. Kích thước từ sàn lên mép trên trường là 216.5cm (ứng với khuôn dày 4.5cm).
   
  – Chiều rộng x chiều cao là: 153cm x 212cm (sai số cho phép chiều rộng là 152.5cm – 155cm). Mỗi cánh cửa là 76.5cm. Chiều rộng từ tường đến tường kích thước là 162cm. Kích thước lấy từ sàn lên mép trên trường là 216.5cm (ứng với khuôn dày 4.5cm).
   
  –  Chiều rộng x chiều cao là: 176cm x 212cm (sai số cho phép của chiều rộng là 176cm – 176.5cm). Mỗi cánh cửa là 88cm. Chiều rộng từ tường đến tường kích thước là 185cm, từ sàn lên mép trên trường kích thước là 216.5cm (ứng với khuôn dày 4.5cm).
   
  4. Với cửa 4 cánh bàng nhau, cách mở quay
   
  Kích thước như sau:
   
  – Chiều rộng x cao: 236 x 212cm (Sai số cho phép là từ 231cm – 237,5cm). Mỗi cửa là 59cm. Chiều rộng từ tường đến tường kích thước là 245cm, từ sàn đến lanh tô kích thước là 216,5cm (ứng với khuôn cửa dày 4,5cm).
   
  – Chiều rộng x cao: 255 x 212cm (Sai số cho phép là từ 254cm – 257cm). Mỗi cửa là 63.75cm. Chiều rộng từ tường đến tường kích thước là 264cm, từ sàn đến lanh tô kích thước là 216,5cm (ứng với khuôn cửa dày 4,5cm).
   
  – Chiều rộng x cao: 262 x 212cm. Mỗi cửa là 65,5cm. Chiều rộng từ tường đến tường kích thước là 271cm, từ sàn đến lanh tô kích thước là 216,5cm (ứng với khuôn cửa dày 4,5cm).
   
  – Chiều rộng x cao: 282 x 212cm (Sai số cho phép là từ 281cm – 284cm). Mỗi cửa là 70,5cm. Chiều rộng từ tường đến tường kích thước là 290cm, từ sàn đến lanh tô kích thước là 216,5cm (ứng với khuôn cửa dày 4,5cm).
   
  – Chiều rộng x cao: 341 x 212cm (Sai số cho phép là từ 240cm – 242,5cm). Mỗi cửa là 85,25cm. Chiều rộng từ tường đến tường kích thước là 250cm, từ sàn đến lanh tô kích thước là 216,5cm (ứng với khuôn cửa dày 4,5cm).
   
  – Chiều rộng x cao: 360 x 212cm (Sai số cho phép là từ 260cm – 262cm hoặc từ 367cm – 369,5cm). Mỗi cửa là 90cm. Chiều rộng từ tường đến tường kích thước là 269cm , từ sàn đến lanh tô kích thước là 216,5cm (ứng với khuôn cửa dày 4,5cm).
   
  5. Với cửa 6 cánh bằng nhau, cách mở quay
   
  Kích thước như sau:
   
  – Chiều rộng x cao: 390 x 212cm (Sai số cho phép là từ 286,5cm – 291cm). Mỗi cửa là 65cm. Chiều rộng từ tường đến tường là 399cm, từ sàn đến lanh tô kích thước là 216,5cm (ứng với khuôn cửa dày 4,5cm).
   
  – Chiều rộng x cao: 411 x 212cm (Sai số cho phép là từ 410cm – 412,5cm). Mỗi cửa là 68,5cm. Chiều rộng từ tường đến tường kích thước là 420cm, từ sàn đến lanh tô kích thước là 216,5cm (ứng với khuôn cửa dày 4,5cm).
   
  – Chiều rộng x cao: 447 x 212cm (Sai số cho phép là từ 446cm – 448cm). Mỗi cửa là 74,5cm. Chiều rộng từ tường đến tường kich thước là 456cm, từ sàn đến lanh tô kích thước là 216,5cm (ứng với khuôn cửa dày 4,5cm).
 • Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về thiết kế cửa cổng sắt hợp phong thủy.
 • Hotline: 0989 145 954 / 0949 145 954

Bài viết cùng danh mục