Lệnh Copy trong Sketchup

Lệnh COPY trong Sketchup được tích hợp trong lệnh MOVE (di chuyển đối tượng).

lenh-copy-trong-sketchup

Lệnh COPY trong Sketchup được tích hợp trong lệnh MOVE (di chuyển đối tượng).

  • Cách để chuyển từ lệnh MOVE sang lệnh COPY: Sau khi đã chọn lệnh Move (1) (phím tắt M), người dùng nhấn phím Ctrl để chuyển thành lệnh COPY (2). (Hình 1)lenh-copy-trong-sketchup_1
  • Cách dùng lệnh COPY trong Sketchup

Bước 1: Chọn đối tượng muốn COPY (a)/ Chọn điểm gốc của đối tượng muốn COPY (b)/ Di chuyển đối tượng tới vị trí mong muốn, hoặc nhập khoảng cách muốn Copy đối tượng vào (c)/Enter kết thúc lệnh. (Hình 2)lenh-copy-trong-sketchup_2

Bước 2:  Copy thành nhiều đối tượng: (Hình 3)

Chọn đối tượng muốn COPY (a)/Chọn điểm gốc của đối tượng muốn COPY (b)/ Nhập khoảng cách vào (c)/ Enter/ Nhập “nx” vào (c) – n là số lượng đối tượng muốn copy và x là chữ “x” trên bàn phím./ Enter kết thúc lệnh.

lenh-copy-trong-sketchup_3

Bài viết cùng danh mục