Lệnh đối xứng trong Sketchup

Trong phần mềm mặc định không có lệnh đối xứng trong sketchup (Mirror), tuy nhiên chúng ta có thể thực hiện thao tác đối xứng model thông qua lệnh Scale.

Hoc sketchup dung hinh cau thang sat

Thao tác thực hiện lệnh Scale  ( thay thế lệnh đối xứng trong Sketchup)

  • B1: Tạo một 1 group . Sau đó copy thành 1 đối tượng mới.

Học sketchup dung hinh cau thang sat 01

  • B2: Chọn đối tượng muốn tạo đối xứng. Sau đó bật lệnh Scale (phím tắt S). Chọn điểm “Center” của group ((1) hoặc (2)), tùy theo hướng muốn tạo đối xứng.

Học sketchup dung hinh cau thang sat -02

  • B3: Kéo theo hướng muốn tạo đối xứng, và nhập vào “-1” và kết thúc lệnh.

Học sketchup dung hinh cau thang sat - 03

 

  • B4: Di chuyển đối tượng mới vừa tạo đối xứng vào vị trí mong muốn.

Hoc sketchup dung hinh cau thang sat - 04

Cảm ơn các bạn đã xem bài hướng dẫn lệnh đối xứng trong Sketchup.

Xem thêm: Lệnh mirror trong Sketchup.

Xem thêm: Tổng hợp giáo trình Sketchup.

Xem thêm: Khóa học Sketchup rẻ nhất.